Ferring jest wyspecjalizowaną firmą bio-farmaceutyczną, która identyfikuje, rozwija i wprowadza na rynek innowacyjne produkty dla różnych działów medycyny. Główne obszary działania firmy to leki stosowane w urologii, pediatrii, ginekologii i położnictwie, a także gastroenterologii i endokrynologii.

Początkowo firma Ferring miała zdecydowanie skandynawski charakter, jednak wraz z upływem czasu zyskała międzynarodowy status, otwierając swoje oddziały na całym świecie.

Zgodnie ze swoją wizją firma Ferring jest partnerem z wyboru dla pacjentów, lekarzy i instytucji, oferującym wiodące grupy produktów i usług w ważnych dla firmy obszarach terapeutycznych. Stosujemy innowacyjne metodologie, aby zapewnić takie sposoby leczenia, które podporządkowane są naturalnemu funkcjonowaniu organizmu człowieka.