Dla firmy Ferring ludzie są najważniejsi.

Dlatego:

Pacjenci stosujący nasze leki i przepisujący je lekarze mają prawo oczekiwać, że:

  • będziemy udostępniać jedynie te produkty, których dobrej jakości jesteśmy całkowicie pewni,
  • będziemy oferować najlepszej jakości produkty po możliwie najniższych cenach,
  • pracownicy firmy Ferring będą zawsze zachowywać się uprzejmie i z szacunkiem oraz będą działać profesjonalnie.

Firmie Ferring zależy na lojalności pacjentów i lekarzy - jesteśmy gotowi starać się o nią każdego dnia od nowa.

Firma Ferring oczekuje, że jej pracownicy będą tworzyli dodatkową wartość dla firmy i jej udziałowców.

Wszyscy pracownicy firmy Ferring, zatrudnieni na wszystkich stanowiskach, mają prawo oczekiwać od firmy oraz swoich współpracowników:

  • szacunku, wsparcia i zaangażowania,
  • bezpiecznego, stymulującego i satysfakcjonującego środowiska pracy,
  • prawa do popełniania błędów i przyznawania się do nich bez obawy przykrych konsekwencji,
  • utrzymywania najwyższych standardów uczciwości,
  • że nigdy świadomie nie zrobią niczego, co uchybiałoby zasadom etycznym pracownika firmy Ferring,
  • że wszystkie osoby reprezentujące firmę Ferring będą zachowywały się z szacunkiem wobec firmy i jej pracowników,

Oczekiwania firmy Ferring wobec pracowników są następujące:

Czyńmy zawsze to, co jest właściwe, słuszne, prawne i etyczne i zachęcajmy naszych współpracowników do takiego postępowania.

Mówmy głośno, kiedy uważamy, że ze strony firmy Ferring zostały popełnione jakieś nieprawidłowości.

Bądźmy lojalni, ale tylko w sprawach uczciwych, słusznych, godnych szacunku, sprawiedliwych – zgodnych z zasadami firmy Ferring.

Nie ma reguł właściwych dla wszystkich możliwych sytuacji i okoliczności – istnieją jedynie ogólne zasady postępowania, zaś każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za stosowanie ich w praktyce.

Pragniemy wyrazić sposób postępowania kilkoma prostymi słowami:

Dla firmy Ferring ludzie są najważniejsi