W 1950 roku, w dwóch wynajętych pokojach w Malmö w Szwecji doktor Frederik Paulsen założył Nordiska Hormon Laboratoriet. W 1954 roku zmienił nazwę na Ferring. Nazwa firmy pochodzi od nazwy mieszkańca wyspy Föhr, która znajduje się w pobliżu wybrzeża Morza Północnego. Dr Pauslen był silnie związany ze społecznością tej wyspy.

Światowy lider w produkcji hormonów peptydowych

Ferring jako jedna z pierwszych opracowała i rozpoczęła sprzedaż produktów farmaceutycznych na bazie naturalnie występujących przysadkowych hormonów peptydowych. Dr Frederik Paulsen był przekonany, że te nowe związki można będzie wykorzystać w celu uzupełnienia niedoborów lub usunięcia nieprawidłowości, bezpośrednio wspomagając leczenie chorób zagrażających życiu.

50 lat później przewidywania Dr. Paulsena okazały się trafne. Obecnie peptydy firmy Ferring są stosowane na szeroką skalę w wielu dziedzinach medycyny. Opracowanie analogu wazopresyny, stosowanego między innymi w leczeniu moczenia nocnego, stworzyło podstawę do światowej ekspansji firmy Ferring. Spowodowało również wzrost przychodów począwszy od późnych lat 80-tych aż do chwili obecnej.

Obecnie firma Ferring nie zajmuje się wyłącznie peptydami, lecz także substancjami takimi jak inhibitory enzymów, blokery receptorów oksytocynowych i wieloma innymi. Przez długie lata swej działalności Ferring stworzył rozległą sieć naukowo-badawczą, współpracując z najlepszymi uczelniami i szpitalami oraz placówkami badawczymi w celu stałego doskonalenia produktów.

Więcej informacji na temat historii znajduje się na stronach międzynarodowych firmy Ferring.