• 1909

  Narodziny założyciela firmy Ferring

  Dr Frederik Paulsen, założyciel firmy, urodził się w Dagebüll na zachodnim wybrzeżu Szlezwika Holsztyn, w Niemczech. Jego rodzice, Keike Arfsten i Otto Paulsen, pochodzili ze starych rodów z wyspy Föhr, tzw. rodzin Ferring. (Föhr to wyspa w północnej Fryzji).

 • 1928

  Rozpoczęcie studiów medycznych

  Po ukończeniu gimnazjum w Kilonii Frederik Paulsen został przyjęty na Uniwersytet w Grazu w Austrii. Za radą ojca zdecydował się studiować medycynę, mimo swoich zainteresowań w kierunku nauk politycznych i prawa. Jako lekarz mógłby jednak zarabiać na życie w dowolnym kraju na świecie.

  Problemy polityczne

  Wydarzenia polityczne wciągnęły Frederika Paulsena, gdy kończył pisanie swojej pracy na temat ciśnienia koloidoosmotycznego u kobiet w ciąży. Jego działalność polityczna doprowadziła do konfliktu z niemieckimi narodowymi socjalistami. Chodziło o przetłumaczony przez niego artykuł z brytyjskiej gazety „Manchester Guardian”, opisujący dwa morderstwa na tle politycznym, które miały miejsce w Kilonii.

 • 1935

  Ucieczka przez tylne drzwi

  Po uwolnieniu z więzienia w kwietniu jego ojciec wspólnie z bratem uzgodnili z więziennym kapelanem, że Frederik wymknie się przez tylne drzwi, aby uniknąć aresztowania przez Gestapo i wywiezienia do obozu koncentracyjnego. Uzbrojony w bilet, trochę franków szwajcarskich i paszport, wydany podczas jego pobytu w więzieniu, dzięki staraniom ojca i brata, Frederik wsiadł do pociągu do Bazylei w Szwajcarii.

  Doktorat w Bazylei

  W lipcu Frederik Paulsen zdał końcowy egzamin z medycyny na Uniwersytecie w Bazylei, a po kilku dniach odbyła się obrona jego pracy doktorskiej, nad którą pracował jeszcze w Kilonii, oraz ceremonia nadania stopnia doktora.

  Podążając na północ

  W dniu 26. urodzin w lipcu Frederik Paulsen przybył do Szwecji, gdzie, jak był przekonany, mógł być panem własnego życia. Po opuszczeniu Niemiec przysiągł sobie, że nigdy więcej nie będzie angażował się politycznie.

  1936

  Praca w firmie Organon

  Zaledwie rok po przybyciu do Szwecji nazwisko Frederik Paulsen pojawiło się w szwedzkiej publikacji na temat hormonów. Artykuł utorował mu drogę do pierwszej pracy w firmie Organon w Szwecji, gdzie wprowadził leki hormonalne. Jednocześnie intensywnie promował zainteresowanie i wiedzę na temat endokrynologii wśród szwedzkich lekarzy. Po pewnym czasie zdecydował, że korzystne byłoby nawiązanie współpracy ze szwedzką firmą farmaceutyczną. Tak powstał dział ds. hormonów w firmie Pharmacia.

  Paulsen rozpoczął badania nad środkiem zastępującym osocze krwi o nazwie DEXTRAN. Po wprowadzeniu na rynek okazał się on ogromnym sukcesem naukowym i finansowym dla dobrze rokującej firmy Pharmacia i przyniósł jej miliardy.

 • 1942

  Szwedzkie obywatelstwo

  Frederik Paulsen otrzymał obywatelstwo szwedzkie, mimo iż w tamtym czasie było to niemożliwe dla obywatela państwa w stanie wojny. Ten nadzwyczajny wyjątek był możliwy dzięki bardzo wpływowym i prominentnym stronnikom z dziedziny medycyny i badań, którzy uznawali jego prace za sprawę najwyższej wagi. Frederik Paulsen pozostał obywatelem Szwecji do końca życia.

  1944

  Szwedzkie Towarzystwo Endokrynologiczne

  Frederik Paulsen odegrał decydującą rolę w powstaniu Szwedzkiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

  1945

  Po wojnie

  Utworzone w czasie wojny laboratorium w dziale ds. hormonów zyskało na znaczeniu po zerwaniu kontaktów pomiędzy Szwecją a Holandią po inwazji aliantów w 1944 roku. Jednakże po zakończeniu wojny sprzeczne interesy firm Organon i Pharmacia dotyczące funkcjonowania działu ds. hormonów doprowadziły do nowego porozumienia pomiędzy firmami – Pharmacia miała promować hormony firmy Organon na podstawie umowy agencyjnej, a firma Organon przejęła większość działu ds. hormonów i utworzyła lokalną firmę prowadzącą badania chemiczne i kliniczne oraz usługi medyczne, jak również produkcję hormonów peptydowych na niewielką skalę. Instytut Biochemiczny w Sztokholmie udostępnił pomieszczenia na laboratorium. Dr Paulsen został szefem firmy Nordiska Organon, która wspierała wprowadzanie produktów firmy Organon w pozostałych krajach nordyckich. Po kilku latach dr Paulsen zaczął jednak wątpić w przyszłość firmy.

  W przeciwieństwie do dużych firm zajmujących się hormonami, które były zainteresowane głównie hormonami sterydowymi, dr Paulsen był przekonany o znaczeniu hormonów peptydowych, zwłaszcza tych wytwarzanych w przysadce. Jeszcze mocniej uwierzył w to po opublikowaniu przez Hencha i Kendalla wniosków o korzystnym działaniu ACTH oraz hormonów kory nadnerczy u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

 • 1950

  Tworzenie fundamentów firmy Ferring

  Dr Frederik Paulsen oraz Eva Frandsen utworzyli firmę Nordiske Hormonlaboratorie, której nazwę zmieniono później na „Ferring”. Miała ona być przedsiębiorstwem skandynawskim, działającym w zakresie hormonów, wliczając wytwarzanie, badania chemiczne i fizjologiczne oraz ich zastosowanie w medycynie. Dr Paulsen otrzymał stanowisko profesora w Instytucie Farmakologicznym na Uniwersytecie w Lund, gdzie doradzał w sprawach farmakologicznych i klinicznych oraz marketingowych. Kilka lat później przejął pełne przywództwo w firmie.

  1951

  Tworzenie fundamentów firmy Ferring

  Wiosną firma Nordiske Hormonlaboratorie rozpoczęła wytwarzanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTC) w wynajętym pomieszczeniu o powierzchni 60m2 w budynku starej fabryki w Malmö w Szwecji. ACTC pochodził z przysadek lokalnych odmian świni, które zawierały więcej ACTH niż inne odmiany (ponadto w tym regionie było dużo rzeźni).

  Produkcją kierowała Eva Frandsen, która miała doświadczenie z innymi hormonami peptydowymi z pracy w firmach Pharmacia i Organon w Sztokholmie. Rok wcześniej organizowała taki sam zakład z partnerami w Kopenhadze. Wkrótce dołączył do niej Helmer Hagstam, który następnie przez wiele lat był szefem ds. produkcji i dyrektorem ds. technicznych w firmie Ferring.

  Pojawienie się ACTC oraz hormonów kory nadnerczy na rynku leków rozpoczęło epokę terapii antyimmunologicznej i umożliwiło nowe metody leczenia chorób autoimmunologicznych. Doprowadziło to do ogromnej liczby badań klinicznych nad zastosowaniem ACTH, dzięki którym wciąż odkrywano nowe wskazania do stosowania leku. Dr Paulsen kierował tymi pracami, korzystając z dobrych kontaktów ze szwedzkimi lekarzami.

  1954

  Silne korzenie decydują o zmianie nazwy

  Frederik Paulsen zmienił nazwę firmy na Ferring. Miał ku temu praktyczne i racjonalne powody; potrzebował nazwy, która będzie łatwa do zrozumienia i wymówienia w możliwie jak największej liczbie krajów.

  Powody, dla których wybrał nazwę „Ferring”, były bardzo osobiste i wskazywały na jego silne związki z rodzinną wyspą Föhr, ponieważ słowo Ferring w języku fryzyjskim oznacza mieszkańców tej wyspy.

 • 1961

  Ekspansja

  Ważnym momentem przełomowym dla firmy Ferring było opracowanie przez dr. Paulsena i jego zespół metody wytwarzania syntetycznych hormonów peptydowych (wazopresyny i oksytocyny) na skalę przemysłową. Dzięki temu firma stała się jedną z pierwszych w światowym przemyśle farmaceutycznym.

  Firma Ferring była jedynym na świecie wytwórcą wazopresyny, hormonu, którego zmodyfikowana struktura stała się podstawą flagowego produktu firmy Ferring przez 20 lat.

 • 1972

  Wprowadzenie na rynek analogu hormon antydiuretyczny

  Firma Ferring wprowadziła na rynek hormon antydiuretyczny początkowo stosowany w leczeniu moczówki prostej, a następnie w pierwotnym moczeniu nocnym. Lek ten wkrótce stał się najważniejszym produktem w portfolio firmy Ferring.

  1973

  Nowy zakład produkcyjny

  Firma Ferring otworzyła swój pierwszy zakład produkcyjny poza Skandynawią – w Kilonii w Niemczech.

 • 1980

  Wprowadzenie na rynek analogu wazopresyny

  Pierwsza rejestracja i wprowadzenie na rynek analogu wazopresyny stosowanego w leczeniu krwawienia z żylaków przełyku.

  1982

  Dalsza ekspansja

  Firma Ferring rozpoczęła tworzenie podmiotów zależnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji Południowo-Wschodniej.

  1983

  Fundacja Kiel Ferring

  Dr Frederik Paulsen był jednym z inicjatorów powstania fundacji Kiel Ferring, która od początku swojej działalności co dwa lata przyznaje granty wysokości 20 000 DM dwóm naukowcom z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Christian Albrechts w Kilonii za wybitne badania w dziedzinie endokrynologii.

  1984

  Wprowadzenie na rynek leku peptydowego w postaci tabletki

  Pierwszy lek peptydowy w postaci tabletki

  1986

  Wprowadzenie na rynek mesalzyny

  Firma Ferring wprowadziła na rynek mesalazynę, stosowaną w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Lek ten pozwolił firmie wzmocnić pozycję w dziedzinie gastroenterologii.

  1988

  Frederik Paulsen Junior obejmuje stanowisko CEO

  Najmłodszy syn założyciela, Frederik Paulsen, obejmuje stanowisko CEO w grupie Ferring. Jednocześnie firma Ferring utworzyła w Holandii Ferring B.V. jako holding dla Grupy. Obecnie Frederik Paulsen jest prezesem zarządu.

 • 1990

  Nowe podmioty zależne na świecie

  W latach 90. XX wieku firma Ferring przyspieszyła tworzenie nowych podmiotów zależnych w Europie Wschodniej i Zachodniej, Ameryce Południowej, Azji, Afryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Przychody firmy rosły średnio o 20% rocznie.

  1993

  Nowa działalność w Pradze

  Firma Ferring BV utworzyła spółkę joint-venture z firmą Léciva a.s., największą wówczas firmą farmaceutyczną w Czechach.

  Wprowadzenie na rynek menotropiny

  W czerwcu tego roku firma Ferring wprowadziła na rynek swój pierwszy produkt w dziedzinie leczenia niepłodności.

  1995

  Zimowa szkoła

  Firma Ferring została głównym sponsorem zimowej szkoły ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) dla młodych endokrynologów pediatrycznych z Europy Wschodniej. Firma Ferring nadal wspiera zimową szkołę, w ramach której młodzi endokrynolodzy uczestniczą w jednotygodniowym intensywnym szkoleniu, w trakcie którego zdobywają wiedzę ze wszystkich obszarów współczesnej endokrynologii od profesorów z Europy Zachodniej i Środkowej.

  1996

  Wprowadzenie na rynek hGH

  Firma Ferring wprowadziła na rynek hGH, stosowany w leczeniu niedoboru hormonu wzrostu (ang. growth hormone deficiency, GHD) u dzieci oraz w leczeniu zespołu Turnera u dziewcząt.

  1997

  W wieku 88 lat umiera założyciel firmy Ferring

  Dr Frederik Paulsen, założyciel firmy Ferring, zmarł wieku 88 lat. Ostatnie 17 lat spędził wraz z żoną Evą Paulson na swojej rodzinnej wyspie Föhr. Przez ten czas aktywnie angażował się w sprawy fryzyjskie oraz w problemy mniejszości.

 • 2000

  Wprowadzenie na rynek atozybanu

  W 2000 roku firma Ferring wprowadziła na rynek swój najnowszy lek T, nową substancje chemiczną opracowaną przez naukowców z firmy Ferring, stosowanego w leczeniu przedwczesnego porodu. Firma Ferring wprowadziła również na rynek nowy lek stosowany w leczeniu niepłodności.

  2002

  Otwarcie Ferring International Center

  Dnia 1 stycznia oddano do użytku budynek Ferring International Center w Ørestad w Kopenhadze. Zaprojektowany przez słynnego architekta Henninga Larsena 20-piętrowy budynek jest jednym z najwyższych biurowców w Skandynawii.

  2003

  Rozpoczęcie budowy piątego zakładu produkcyjnego firmy Ferring

  Firma Ferring rozpoczyna budowę najnowocześniejszego i wielofunkcyjnego zakładu w Saint-Prex w Szwajcarii, a tym samym kontynuuje swoje zaangażowanie w regionie.

  2006

  Otwarcie głównej siedziby firmy Ferring

  Otwarcie głównej siedziby oraz nowego zakładu produkcyjnego w Saint-Prex w Szwajcarii. Zakład dostarcza nowe moce produkcyjne w zakresie wytwarzania produktów suchych, a także pakowania i dystrybucji produktów firmy Ferring.

  2009

  Wprowadzenie na rynek antagonisty GnRH

  Wprowadzenie na rynek nowego leku, antagonisty GnRH stosowanego w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka gruczołu krokowego.

 • 2010

  Firma Ferring obchodzi 60. rocznicę powstania

  Założona w 1950 roku firma Ferring obchodziła swoją 60. rocznicę powstania w 2010 roku. Przez ten czas z małego, zatrudniającego dwie osoby przedsiębiorstwa zmieniła się w silnego gracza w dziedzinie farmacji i jest obecna na wszystkich kontynentach.

  Przejęcie firmy Cytokine

  Ferring przejmuje Cytokine PharmaSciences Inc. (CPSI) oraz jej spółkę zależną - Controlled Therapeutics Scotland (CTS). Nowy podmiot o nazwie Ferring Controlled Therapeutics będzie kontynuował swoją działalność produkcyjną w Szkocji.