Urologia

Urologia stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania firmy Ferring. Rozpoczęło się ono w latach siedemdziesiątych, wraz z wprowadzeniem analogu endogennej wazopresyny. Początkowo produkt ten opracowany był z myślą wyłącznie o pacjentach cierpiących z powodu moczówki prostej ośrodkowej, rzadkiego schorzenia, które charakteryzuje się produkowaniem przez organizm bardzo dużej ilości moczu. W latach osiemdziesiątych analog wazopresyny uzyskał rejestrację w leczeniu moczenia nocnego u dzieci spowodowanego brakiem lub niewystarczającym wydzielaniem tego hormonu w ciągu nocy. Aktualnie jest lekiem zalecanym przez specjalistów dziecięcych jako lek z wyboru w Monosymptomatycznym Moczeniu Nocnym nazywanym jeszcze do niedawna Pierwotnym Izolowanym Moczeniem Nocnym u dzieci. Nokturia, czyli konieczność wstawania w nocy w celu oddania moczu, stanowi drugą co do częstości przyczynę zaburzonego snu u dorosłych. Również w tym wskazaniu analog wazopresyny okazał się lekiem skutecznym.

Produkcja moczu w nocy

Problemy z oddawaniem moczu zaliczają się do najczęstszych problemów urologicznych, występujących zarówno u dzieci jak i dorosłych. Jeżeli występują w czasie snu (nokturia, moczenie nocne) okazują się być szczególnie kłopotliwe. Nokturia i moczenie nocne mają negatywny wpływ na jakość życia wielu chorych. Moczenie nocne jest najczęstszym schorzeniem urologicznym u dzieci. Występuję również u 1-2% dorosłych. Mimo tak powszechnego występowania niewiele osób mówi o tym problemie z obawy przed napiętnowaniem. Pacjenci z moczeniem nocnym oddają nieświadomie mocz w czasie snu i przeważnie nie budzą się. Chorym na nokturię i moczenie nocne można pomóc poprzez ograniczenie ilości moczu produkowanego podczas snu.