Nokturia

Wyniki prowadzonych badań jasno wykazały, że zwalczanie głównych przyczyn zaburzeń snu ma pozytywny wpływ dla zdrowia i samopoczucia człowieka. Nokturia, lub konieczność oddawania moczu w nocy, jest powszechnym problemem zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Badania dowiodły, że dotyka on ponad połowę osób powyżej 50-go roku życia, budząc co najmniej raz każdej nocy i uniemożliwiając spokojny sen. Jest to przypadłość dopiero od niedawna uważana za chorobę, a nie za objaw innych schorzeń. Schorzenie to zazwyczaj spowodowane jest dysproporcją pomiędzy dużą ilością moczu produkowanego przez nerki a pojemnością pęcherza. Najnowsze badania wykazały, że w 60% - 80% przypadków powodem nokturii jest nocna poliuria polegająca na zwiększonej produkcji moczu w godzinach nocnych. W prawidłowych warunkach dorośli oddają mocz od 4 do 6 razy dziennie, głównie w ciągu dnia. W ciągu doby nerki produkują od 700 do 2000ml moczu. Ilość wydzielanego moczu jest uzależniona od wielu czynników takich jak temperatura otoczenia, przemiana materii, aktywność fizyczna.

Nokturia jako schorzenie

Organizm reguluje produkcję moczu przez uwalnianie z przysadki mózgowej hormonu antydiuretycznego, zwanego również wazopresyną. W nocy poziom wazopresyny wzrasta i dzięki temu produkcja moczu spada do około jednej trzeciej ilości moczu dziennego. Mniejsza ilość moczu produkowanego w nocy powinna zapewnić możliwość przespania całej nocy, bez konieczności opróżnienia pęcherza podczas snu. U większości pacjentów z nokturią średnia ilość moczu produkowanego w czasie nocy jest większa od pojemności pęcherza moczowego, wskazując na nocną poliurię. Nadreaktywność pęcherza, zmniejszona objętość pęcherza czy łagodny rozrost stercza to inne ze schorzeń, którym towarzyszy nokturia.

Ustalono, że nokturia jest drugim co do częstości powodem zaburzeń snu. Według ostatnich danych około 40 milionów dorosłych w Europie regularnie budzi się w nocy, aby skorzystać z toalety.

Nieleczona nokturia nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie i jakość życia, ale także obniża efektywność i produktywność w ciągu dnia.

Jak ważny jest sen

Prawidłowy sen jest niezbędny do zachowania zarówno zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Jest również powiązany z długością życia.

Sen odgrywa również istotną rolę w gromadzeniu energii, odbudowie, naprawie i metabolizmie tkanek, ale najbardziej znaczącą jest jego funkcja poznawcza.

Brak snu lub przerywany sen powoduje wiele negatywnych objawów w ciągu dnia. Poza oczywistą sennością, mamy do czynienia z utrudnionym myśleniem, pojawia się wahanie nastrojów. Pogorszenie jakości snu utrzymujące się przez dłuższy czas może prowadzić do wystąpienia problemów zdrowotnych. Wykazano, że jest to czynnik podnoszący ryzyko wystąpienia wypadków, wreszcie skracający długość życia.

Najlepszy rodzaj snu

Należy pamiętać, że nie liczy się łączna liczba przespanych godzin, ale odpowiednia długość snu nieprzerwanego. Pięć do sześciu godzin nieprzerwanego snu daje dużo więcej korzyści niż dziesięć godzin snu „z przeszkodami”. Sen bez przerw jest zatem najlepszym rodzajem snu. Najważniejsza i najgłębsza forma snu pojawia się wcześnie w nocy, głównie w pierwszych trzech, czterech godzinach snu. Przebudzenie w tym czasie ma największy negatywny wpływ na nasze samopoczucie w ciągu dnia.

Brak głębokiego snu ogranicza zdolność do radzenia sobie z niespodziewanymi sytuacjami, ujemnie wpływa na kreatywność, płynne myślenie, kojarzenie, utrudnia podejmowanie oceny ryzyka, oceny realności zjawisk, oceny osobistych możliwości i ograniczeń, a także jasnej komunikacji.

Zarówno lekarze, jak i pacjenci nie powinni lekceważyć powyższych konsekwencji, ani zaniedbywać leczenia jakichkolwiek dolegliwości, które zaburzają prawidłowy, spokojny sen.