Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego

Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego jest przewlekłą chorobą zapalną, która prawie zawsze zajmuje odbytnicę. Szerząc się może zajmować inne odcinki lub całe jelito grube.

Zmiany zapalne we Wrzodziejącym Zapaleniu Jelita Grubego obejmują z reguły błonę śluzową okrężnicy, natomiast pozostałe warstwy ściany jelita (mięśniówka, błona surowicza) pozostają bez zmian.

Najbardziej charakterystycznym objawem w pełni rozwiniętego Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego jest biegunka z domieszką lub dużą ilością krwi, śluzu i ropy w stolcu. Ilość wypróżnień zależy od ciężkości przebiegu i może wahać się od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu na dobę.

Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji o zmiennej długości. Takie przerwy mogą trwać miesiące, a nawet lata. Przeciętnie pacjenci pozostają w remisji przez około 1 rok na każde 2 lata choroby.

Można przyjąć, że nasilenie objawów u danego pacjenta jest związane z zasięgiem procesu zapalnego oraz jego intensywnością na zajętym obszarze jelita.

Główne objawy Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego:

  • Obecność krwi, śluzu a czasami również ropy w stolcu to objaw występujący prawie zawsze. Nawet w okresach remisji, badania na krew utajoną w kale wypadają zwykle dodatnio.
  • Biegunka występuje bardzo często, jednak w wielu przypadkach nie jest objawem różnicującym.
  • Objawy ogólne, takie jak gorączka, utrata masy ciała, brak apetytu, odwodnienie i niedokrwistość występują u pacjentów z ciężkim i przedłużającym się rzutem choroby.
  • Bóle brzucha, zwykle kurczowe, trwające tylko kilka minut, związane z nagłym parciem na stolec i skurczami jelita grubego.