Choroba Leśniowskiego-Crohna

W przeciwieństwie do Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego od jamy ustnej do odbytnicy. Proces zapalny obejmuje wszystkie warstwy ściany jelita. Choroba Leśniowskiego-Crohna najczęściej występuje w końcowym odcinku jelita krętego (40-50% wszystkich przypadków). Niemal równie często zajęte jest jednocześnie jelito cienkie i grube (30-40% przypadków) lub tylko okrężnica (30%).

Choroba Leśniowskiego-Crohna dotyka przeciętnie 150 osób na 100 tysięcy mieszkańców i najczęściej diagnozowana jest w grupie osób pomiędzy 15. a 25. rokiem życia. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapadalności na tę chorobę.

U około 15-20% chorych na Chorobę Leśniowskiego-Crohna rodzinne występowanie różnych form Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit u bliskich krewnych potwierdza udział czynnika genetycznego.