Niepłodność

Firma Ferring jest liderem w leczeniu niepłodności, a skuteczność produktów firmy została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych i meta-analizach.

Dział badawczy firmy Ferring kontynuuje prace nad nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi a firma wspólnie z lokalnymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami pacjentów wspiera szereg programów edukacyjnych i spotkań dla specjalistów, jak i pacjentów na całym świecie

Niepłodność definiowana jest jako niezdolność do osiągnięcia ciąży w czasie 1. roku współżycia w celach rozrodczych. Jest to poważny problem nie tylko młodych ludzi, ale także ogólnospołeczny i demograficzny. Dotyczy około 20% społeczeństwa w wieku rozrodczym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na całym świecie występuje około 60–80 milionów przypadków niepłodności. W Polsce jest to około 1,5 mln par. Co najmniej połowa z nich korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej, a około 60% wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego, prowadzonego przez przygotowaną do tego kadrę w ośrodkach stosujących właściwe metody diagnostyki i leczenia.